Öğretenin amacından ziyade öğrenenin kazanımlarının önemli olduğu; öğrenenin bilgi, anlama ve algılama yetisi ölçümlenerek muhakeme yeteneğini arttırmak temeliyle kurduğumuz sistemimizle öğrenen merkezli bir eğitim sistemi kurmayı hedeflemekteyiz. Yayınlarımız ve misyonumuzla ailemizi büyüterek geniş kitlelere de faydalı olacağımıza inanıyoruz.

Mustafa CAMUZCU