Feynman Tekniği

Feynman Tekniği Richard Feynman tarafından geliştirilmiştir. Özellikle Pomodoro Tekniği ile birlikte kullanıldığında çok etkili olabilmektedir. Feynman Tekniği öğrenmeyi kolaylaştıran bir tekniktir. Feyman’a göre bir şeyi basit şekilde açıklayamıyorsanız onu yeterinde anlamamışsınız demektir. Bu teknik bir konuyu 6 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği düzeyde anlatmayı temel alarak anlamlandırmayı kolaylaştırmayı ve etkili hale getirmeyi amaçlar. Feynman Tekniği 4…